TÜBİTAK Bilim Fuarında Baskılı Tişört ve Baskılı Şapkanın Faydaları

TÜBİTAK Bilim fuarı toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması, ülkemizin kalkınması, refaha kavuşması ve çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına kavuşması yönünde 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir fuardır.

TÜBİTAK BİLİM FUARI
TÜBİTAK Bilim fuarı toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması, ülkemizin kalkınması, refaha kavuşması ve çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına kavuşması yönünde 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir fuardır.

Bu kapsamda her sene kendine özgü fikir ve düşüncelerini projeye dönüştürmek isteyen çocuklara imkân vermektedir. Ayrıca bu bir yarışma olmadığı için çocukların üzerinde yarışma kaygısı, baskı ve stres olmadan tamamen kendi ilgi alanları doğrultusunda özgür düşünce ve fikirlerini rahatça sunabilmelerine fırsat vermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TUBİTAK arasında 2015 yılında imzalanan protokol gereği okula devam eden öğrencilere bilim kültürünü sevdirmek, tanıtmak, merak uyandırmak amaçlanmış ve bu kapsamda da bilim fuarları desteklenmesine karar verilmiştir. Her sene okullarda ilgili öğretmenler önceliğinde bilim fuarları düzenlenmektedir.

TÜBİTAK BİLİM FUARININ AMACI:
Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi,
Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,
Bilim kültürünün yaygınlaştırılması,
Okul ortamının öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesi,
Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması,
Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının sunulması,
Öğrencilere işbirliği içerisinde proje yapma konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması,
Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması,
Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak / yaşanarak bilimsel çalışmalarla ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır.
Proje hazırlıklarında öğrenciler kadar öğretmenlerinde üzerine düşen görevler vardır. Bu süreci öğrencilerine en doğru şekilde aktarıp destek olmak Öğretmenlerin başlıca görevlerindendir. Çünkü bilgi paylaştıkça büyür.

Bu nedenle etkinliklere özel çocuklarımızı fuara teşvik etmek ve yönlendirmek için TÜBİTAK t-shirt çeşitleri oluşturulmuştur. TÜBİTAK tişört ve baskılı şapkaları yarışmaya katılım sağlayan çocuklara verilmektedir. Bu tişörtler öğrencilerin kendilerini çok değerli ve özel hissetmelerini sağlar.

TÜBİTAK baskılı tişört ve TÜBİTAK baskılı şapkaları, fuara başvuran çocuklarımızın yaşam kalitesinin arttırılmasında, yenilikçi, yönlendirici, proje bazlı çalışmaların farkındalığını sağlamak amacıyla çok önemlidir. Ayrıca öğrencilerin motivasyonunu artırmakta ve kendilerini çok değerli ve özel hissetmelerini sağlamaktadır.

TÜBİTAK Bilim fuarı tişört ve şapkaları tisortgetir.com grafik uzmanlarınca tasarlanarak kaliteli tişörtler üzerine basılmaktadır. Baskısı yıkamaya karşı çok dayanaklıdır. Yıkandıktan sonra baskıları yıpranıp dökülmez.

TÜBİTAK tişört ve şapkaları üzerine öğrencilerin okudukları okulun adı yazılmakta ve okul amblemi koyulmaktadır. Bu da öğrencilerin temsil ettikleri okulu bir adım öne çıkarmaktadır.

Ayrıca istenilmesi durumunda tişörtlerimizin üzerine bilim fuarına başvurulan proje ile ilgili bir simge de koyularak projenin dikkat çekmesi sağlanabilir. Tişörtlerin üzerine kendi ürettikleri projeleri ile ilgili bir simgenin veya amblemin basılması öğrencilerin kendilerini çok özel ve değerli hissetmelerini sağlayacaktır.

Kısaca bilim fuarı denildiğinde; bilime meraklı ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin önünü açmak, onları istekleri doğrultusunda teşvik ederek yönlendirmek ve topluma faydalı insanlar yetişmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Bilim fuarında, bilimle ilgili birçok ürün sergilenmektedir. Bunlardan biri de Bilim Fuarı için üretilen tişörtleridir. Bilim Fuarı tişörtlerinin Bilim Fuarında sergilenmesinin en önemli sebebi ise reklam gücüdür. Görselliğin hafızada kalan en iyi yöntem olması nedeniyle tişörtler üzerlerine basılan proje ile ilgili bir simge, dikkat çekici yazılar bilimle hiçbir ilgisi olmayan kişilerin bile dikkatini çekecek ve projenin tanıtılmasını sağlayacaktır.
Görselliğin hafızada kalan en iyi yöntem olması nedeniyle Bilim Fuarı nedeniyle üretilen Tişörtler bilimi ve bilimle uğraşan kişilerin tanınmasını, hatta herkesin kendini ben acaba insanlık için ne yaptım veya yapabilirim diye sorgulamasına sebep olacaktır.

Bu nedenlerden dolayı; sizin seçmiş olduğunuz tişört modelinin üzerine basılan okul logosu ve okulunuzun adının yazılı olduğu TÜBİTAK Bilim Fuarı baskılı tişörtleri ve baskılı şapkaları okulunuzun ve yapılan projenizin tanıtımı için çok önemlidir.

Matematik, Fizik ,Kimya, Biyoloji alanında farklı konuları içeren görseller üzerine uygulanan TÜBİTAK baskılı tişört ve TÜBİTAK baskılı şapkaları yetişkinlere XS,S,M,L,XL,XXL bedenlerinde, çocuk bedenleri ise 8-9-10-11 yaş olarak üretilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *